BST 23 - Wildest Dreams - Trần Doãn Nhật & Võ Huỳnh Thân

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

Bộ sưu tập: Wildest Dreams

Nhà thiết kế: Trần Doãn Nhật & Võ Huỳnh Thân

Dự thi Cuộc thi thiết kế thời trang "A Colorful World" 2015 - Phần thi dành cho học viên trường