Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

 

Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

 

Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

  

Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

 

Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

 

Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

 

Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

 

Triển Lãm Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020

 

TRIỂN LÃM TỐT NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG 2020

Buổi triển lãm các sản phẩm thiết kế Đồ Án Tốt Nghiệp của sinh viên ngành thiết kế thời trang

 

NGÀY:
18 - 19 - 20/11/2020 

 

TẠI:
21A Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM