Thế Giới Dưới Biển

Ý TƯỞNG:

- Thế giới dưới biển
- Chất liệu: cotton, ngọc trai, voan
- Sử dụng: trình diễn
- Độ tuổi: 18-25