Reflection

Ý TƯỞNG:

Những tia sáng mặt trời khi chíu vào hang động , sẽ dược phản chíu trở lại , nó mang đến một màu sắc tinh khiết , mộng mơ .
Chất liệu : chiffon , voan , vải cứng , ni lon