Màu Xanh Biển Đảo

Ý TƯỞNG:

Bộ sưu tập này của tôi thể hiện ước mơ về một màu xanh tươi mát, mạnh mẽ của biển đảo. Tôi muốn những cơn sóng biển vẫn tự do nhấp nhô trong lãnh thổ Việt Nammà không bị bất kì điều gì làm cản trở màu xanh ấy đang làm đẹp cho biển cả và khung cảch trở nên sinh động hơn nhờ những cơn sống dịu dàng.
Chúng ta đã biết việc Trung Quốc vừa rồi đã làm cho màu xanh của biển cả không còn bình yên, mạnh mẽ, tươi mát như trước nữa mà thay vào đó là sự phá rối, bành trướng của địch. Mặc dù bây giờ TQ đã rút giàn khoan HD 981 nhưng chưa chắc mọi thức đã xong. Vì thế bộ sưu tập của tôi muốn nói lên một điều là chúng ta hãy luôn giữ gìn màu xanh của biển cả cũng như giữ cho mình ý chí, nghị lực để cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, có thế nước khác mới không cậy mạnh hiếp yếu.