Lớp Fashion Draping Thiết Kế Rập 3D Trên Mannequin

Hình Ảnh Lớp Fashion Draping - Thiết Kế Rập 3D Trên Mannequin

 

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

Manocanh chuyên dụng dành cho Thiết kế thời trang - Fashion Draping 

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 Vẽ rập ngay trên thân áo

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

Cắt rã rập vải và áp lên vải thật để cắt. 

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 Cắt rã rập vải

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

Một bài tập nhỏ về kỹ thuật Phá Vỡ Cấu Trúc Rập trong thiết kế rập 3D trên Mannequin: Mỗi học viên tự làm pen áo nghệ thuật theo tên của chính mình.

Kỹ thuật này đòi hỏi học viên biết cách dời pen - làm mất pen - sử dụng các đường cắt rã, các đường cong nghệ thuật để thay thế các đường pen truyền thống. 

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

 Những chiếc áo ôm sát body nhưng bạn sẽ không còn thấy đường pen truyền thống nào cả.

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

Cách điệu pen áo hình chữ L 

 

fashion draping rap 3d tren mannequin

TR-Cutting nghệ thuật tái cấu trúc rập.

 

fashion draping

 

fashion draping

 

tr cutting

Kỹ thuật TR-Cutting tái cấu trúc rập.

 

Xem chương trình học Khóa Fashion Draping ngắn hạn tại đây >>