Đồ án Thiết kế đầm dạ hội - Khóa học Thiết kế thời trang

Đồ Án Thiết Kế Đầm Dạ Hội trong Khóa Học Thiết Kế Thời Trang tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA