Đồ án đầm dạ hội khóa Thiết kế thời trang

 

Đồ án đầm dạ hội khóa Thiết kế thời trang của học viên tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA

Bộ đầm dạ hội lấy ý tưởng từ hoa hồng.