Cách Phác Thảo Thể Hiện Trang Phục Trên Body

Bài Vẽ Phác Thảo Thể Hiện Trang Phục Trên Body

 

 

Cách thể hiện phác thảo chì:

phac thao trang phuc

Bài vẽ phác thảo thời trang của học viên Nguyễn Hữu Đức

 

phac thao trang phuc

Bài vẽ phác thảo thời trang của học viên Nguyễn Hữu Đức

 

phac thao trang phuc

Bài vẽ phác thảo thời trang của học viên Nguyễn Hữu Đức

 

 

 

Cách thể hiện phác thảo màu:

phac thao trang phuc

Bài vẽ phác thảo thời trang của học viên Lê Thị Diễm Trang