BST 01 - Bohemian - Phạm Thị Thu Thủy

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

cuoc thi thiet ke thoi trang

 

Bộ sưu tập: Bohemian

Nhà thiết kế: Phạm Thị Thu Thủy

Dự thi Cuộc thi thiết kế thời trang "A Colorful World" 2015 - Phần thi dành cho học viên trường