Bài vẽ trang trí hình tròn đa sắc - Môn Trang Trí

 

 

 

 

 

Bài vẽ trang trí hình tròn đa sắc

Môn Trang Trí trong chương trình học Thiết Kế Thời Trang

Của các học viên tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA